in

Tabung Harapan Malaysia (THM)

Kerajaan telah menubuhkan Tabung Harapan Malaysia untuk menerima dana daripada rakyat bagi menangani masalah hutang negara.

Penubuhan tabung itu yang diumumkan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad adalah bagi membolehkan Kementerian Kewangan menguruskan sumbangan rakyat secara sistematik dan telus.

Rakyat Malaysia yang ingin menyumbang kepada Tabung Harapan Malaysia (THM) boleh menyalurkan sumbangan mereka menerusi akaun Maybank 566010626452

tabung harapan malaysia

Siaran Media Tabung Harapan Malaysia

SIARAN MEDIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

PENUBUHAN TABUNG HARAPAN MALAYSIA

1. Berdasarkan kepada perkembangan semasa ekonomi negara dan keprihatinan rakyat terhadap kedudukan hutang negara, wujud kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia untuk membantu Kerajaan. Rakyat secara sukarela ingin berkongsi pendapatan mereka dengan menyalurkan derma dan sumbangan ikhlas mereka kepada Kerajaan bagi menangani isu tersebut.

2. Sehubungan ini, bagi membolehkan derma dan sumbangan tersebut diuruskan secara sistematik dan telus satu tabung amanah yang dikenali sebagai Tabung Harapan Malaysia (THM) ditubuhkan dan diuruskan oleh Kementerian Kewangan.

3. Derma dan sumbangan yang boleh di hulurkan adalah dalam bentuk mata wang tempatan (Ringgit Malaysia) sahaja . Sumbangan kepada THM boleh disalurkan melalui akaun Malayan Banking Berhad: 566010626452.

4. Bagi pihak Kerajaan, saya merakamkan penghargaan dan mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan dan segala sumbangan ikhlas rakyat Malaysia dalam menghadapi keadaan ekonomi semasa.

YB Lim Guan Eng
Menteri Kewangan
Putrajaya
30 Mei 2018

Muat Turun Lampiran: Siaran_Media_Tabung_Harapan_Malaysia.pdf