Dasar privasi ini menerangkan penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui laman web INFORMASI.MY

KESELAMATAN DATA
Semua penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

MAKLUMAT YANG DIKUMPUL
Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari INFORMASI.MY kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung melalui e-mel atau pendaftaran di bahagian yang dilindungi dalam laman web ini. Maklumat ini mungkin akan membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan.

PAUTAN
Walaupun INFORMASI.MY mempunyai pautan dengan laman web lain, dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web agensi lain yang dilayari.

FAIL LOG
Bagi tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan laman web INFORMASI.MY, maklumat umum pengunjung seperti jenis browser, nama domain, nama negara dan lain-lain maklumat akan digunakan dalam pengumpulan dan penganalisaan maklumat demografi dan halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Walau bagaimanapun ianya tidak melibatkan privasi individu.

COOKIES
Pada masa ini, Cookies tidak digunakan. Walaubagaimana pun ianya mungkin akan digunakan pada masa akan datang.

PINDAAN DASAR
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini.

PERTANYAAN ATAU ADUAN
Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi INFORMASI.MY bolehlah menghubungi kami melalui borang pertanyaan yang disediakan.

MAKLUMBALAS
Kami amat mengalu-alukan maklum balas dari pengunjung.